پرسشنامه خود بیمار انگاری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۹۸۰
نویسندگان ایوانز
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خودبیمارانگاری توسط ایوانز (١٩٨٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٦ گویه است. ضريب پايايي پرسشنامه‌ی مذکور در پژوهش طلایی و همکاران (١٣٨٨) بر اساس آلفاي کرونباخ ۸۹/ ۰ محاسبه‌شده است. به‌علاوه همبستگي بالاي پرسشنامه با ساير آزمون‌های سنـــجش خودبيمارانگاري مانند خرده مقياس خودبيمارانگاري پرسشنامه‌ی شخصیت چندوجهی مینسوتا (MMPI) و چک‌لیست علامتی ۹۰ سؤالی(SCL-۹۰) بيانگر اعتبار مناسب آن می‌باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS)

پرسشنامه خودبیمارانگاری

پرسشنامه موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار

۱۳۸۹

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

مبانی نظری بیماری ام اس

پرسشنامه آثار مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان

۱۳۹۴

پرسشنامه عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه نگرش پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا

۱۹۸۷

پرسشنامه مهارت های ارتباط با بیمار پرستاران

۱۳۹۵