پرسشنامه خود کارآمدی عمومی (GSES)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اعتماد عمومی

مبانی نظری اجرای خط مشی عمومی

نقش وسایل ورزشی عمومی در جذب شهروندان به ورزش همگانی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رضایت شغلی عمومی

۱۹۷۹

پرسشنامه سبک های تصمیم‌گیری عمومی

۱۹۹۵

پرسشنامه سلامت عمومی

۱۹۷۹

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی

۱۹۸۲

پرسشنامه اعتماد عمومی

۱۳۹۳