پرسشنامه خوپنداره جنسی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان توفیقی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه خوپنداره جنسی توسط توفیقی (1395) بر مبنای کار فیشر و اسنل(1995) اسنل و فیشر و میلر (1993) اسنل و فیشر و سائول (1992)، اسنل و فیشر و میلر(1991)واسنل وپاپینی(1989) تنظیم شده است و شامل 20 گویه می­­باشد. توفیقی (1395) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه خوپنداره جنسی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 87 /0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است. دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهش

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

عملکرد جنسی زنان (FSFI)

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی

پرسشنامه رضایت جنسی

۱۹۹۷

پروتکل آموزش تفاوتهای جنسیتی

مبانی نظری اختلالات جنسی

پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی

۱۹۹۳

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی

۱۳۸۹

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا - فرم زنان

۲۰۰۰

پرسشنامه تمایل جنسی

۱۹۹۲