پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۸۰
نویسندگان کریمی و سالاری فر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله شامل ١٧ سوال است که به صورت مصاحبه طرح می شود . این پرسشنامه توسط کریمی و سالاری فر (١٣٨٠) تهیه و تنظیم شده است . روایی محتوایی این پرسشنامه توسط ٦ نفر از استادان روانشناسی دانشگاه های تربیت معلم و تهران تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٧ به دست آمده است و عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله

پروتکل درمان فراشناختی

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

۲۰۰۲

مبانی نظری مهارت های فراشناختی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ حل مسئله

۱۹۸۲

پرسشنامه راهبردهای حل مسئله

۱۹۹۶

پرسشنامه حل مسئله اجتماعی - تجدید نظر شده

۲۰۰۲

پرسشنامه حالت فراشناختی

۱۹۹۶

پرسشنامه آگاهی فراشناختی

۱۹۹۴