پرسشنامه دانش مدیریتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۱۰
سال انتشار ۱۳۸۵
نویسندگان خوش نیت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه دانش مدیریتی توسط خوش نیت (١٣٨٥)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٩ گویه می‏باشد . خوش نیت (١٣٨٥)، پایایی پرسشنامه دانش مدیریتی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩١ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه استقرار مدیریت دانش

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش