پرسشنامه درجه بندی تشخیص اختلال سلوک دانش آموزان (فرم معلمان)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان عظیم خانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه درجه بندی تشخیص اختلال سلوک دانش آموزان (فرم معلمان) توسط عظیم خانی (١٣٨٩) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٥ گویه می‏باشد. عظیم خانی (١٣٨٩) پایایی پرسشنامه درجه بندی تشخیص اختلال سلوک دانش آموزان (فرم معلمان) را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٧٥ به دست آورده است. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم (فرم مربیان)

پرسشنامه انگیزش ورزشی، پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)

۱۹۶۱

پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین)

۱۹۶۴

پرسشنامه خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی (فرم کوتاه)

۱۹۹۶