پرسشنامه درک عدم تناسب استعداد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۴
نویسندگان سوننبرگ و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه درک عدم تناسب استعداد توسط سوننبرگ، ون زیجدروالد و برینکز (٢٠١٤) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٥ گویه می‏باشد. علی آبادی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه درک عدم تناسب استعداد را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٣٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه مدیریت استعداد

مبانی نظری تناسب زنجیره تأمین

مبانی نظری مدیریت استعداد

پرسشنامه مدیریت استعداد

۱۳۹۰

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ قوت‌ها و ضعف‌های استعدادیابی در ورزش قهرمانی

۱۳۹۰

پرسشنامه درک عدم تناسب استعداد

۲۰۱۴

پرسشنامه تناسب فرد و سازمان

۱۹۹۶