پرسشنامه دسترسی مشتری به مکان ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان عباسی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه دسترسی مشتری به مکان ورزشی توسط عباسی (١٣٨٩)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٥ گویه می‏باشد. گرکز (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه دسترسی مشتری به مکان ورزشی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٣٨ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی