پرسشنامه دست برتری یا ترجیح دستی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۶۷
نویسندگان آنت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه دست برتری یا ترجیح دستی توسط آنت (١٩٦٧)، تهیه و تنظیم شده است كه این پرسشنامه دارای ١٢ گویه می‏باشد. آنت (١٩٧٠)، پایایی پرسشنامه دست برتری یا ترجیح دستی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨٦ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ دستیابی به هدف در ورزشکاران

۱۳۹۲

پرسشنامه میزان دستیابی به اهداف حامیان مالی

۱۳۹۱