پرسشنامه دغدغه‌های شغلی بزرگسالان سوپر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۱
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان جمالی
مخفف CDI
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان توسط جمالی (١٣٨٩) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٦١ گویه می باشد. در پژوهش جمالي (١٣٨٩) اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط اساتيد راهنما و مشاور و چند تن از افراد صاحبنظر مورد تأييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار مي‌باشد. همچنین از دو پرسشنامه نگراني انتخاب شغل و درماندگي انتخاب شغل براي بررسي روايي همزمان استفاده شد ضريب روايي همزمان با هر دو مقياس معنادار در سطح ٠١/ ٠ مي باشد. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠)

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه انگیزش ورزشی، پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)

۱۹۶۱

پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان

۱۹۸۷