پرسشنامه رابطه بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان نجاتی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رابطه بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان توسط نجاتی (١٣٩٢) ساخته شده است و شامل ١٣ گویه است . در مطالعه نامه نجاتی (١٣٩٢) روايي صوری و محتوایی این ابزار توسط اساتید مدیریت مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آن با روش آلفای کرانباخ بالاتر از ٠/٧٠ گزارش شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه وفاداری تماشاگران

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند

پرسشنامه وفاداری مشتریان