پرسشنامه رابطه بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان نجاتی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رابطه بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان توسط نجاتی (١٣٩٢) ساخته شده است و شامل ١٣ گویه است. در مطالعه نامه نجاتی (١٣٩٢) روايي صوری و محتوایی این ابزار توسط اساتید مدیریت مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آن با روش آلفای کرانباخ بالاتر از ٠/٧٠ گزارش شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه وفاداری تماشاگران

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه وفاداری مشتری