پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۷
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان کیانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی شامل 3 بخش (پرسشنامه) می­­باشد. اولین پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد  محقق ساخته (کیانی، 1394) مدیریت منابع انسانی است که 6 بعد مورد بررسی قرار داده که این پرسشنامه ابعاد و مؤلفه های مدیریت منابع انسانی را در ابعاد مزد تشویقی استخدام و گزینش، متغیر کارگروهها، امنیت شغلی، آموزش مهارتها و ارتباطات بخش مورد بررسی قرار داده است. و دومین ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد استاندارد کیفیت زندگی کاری مدل آلتون  است که ابعاد پرسشنامه شغل و فضای کلی زندگی، وابستگی اجتماعی زندگی شغلی ،تامین فرصت رشد، امنیت مداوم، محیط کار ایمن و بهداشتی است و سومین پرسشنامه استاندارد بهره وری مدل آچیو است. کیانی (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
مبانی نظری مدیریت منابع انسانی
مبانی نظری حسابداری منابع انسانی
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی ۱۳۹۴
پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی
اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش به اعتیاد آنها ۱۳۹۲
مبانی نظری برنامه ریزی منابع انسانی
مبانی نظری نظام نگهداری منابع انسانی
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی ۱۹۸۰
پرسشنامه نظام حفظ و نگهداری منابع انسانی ۱۳۹۱
پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار نظام برنامه ریزی نیروی سازمانی ۱۳۹۳