پرسشنامه رابطه مربی – ورزشکار

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان زیدآبادی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رابطه مربی – ورزشکار توسط زیدآبادی، امینایی و شهابی کاسب در سال (١٣٩٥) طراحی‌شده است و شامل ١١ گویه می¬باشد. در پژوهش زیدآبادی و همکاران (١٣٩٥) روایی محتوایی، با استفاده ازنظر کارشناسان و اساتید موردسنجش قرار گرفت و تائید گرفت. برای محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم (فرم مربیان)

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشکاران ۲

۱۹۹۰

پرسشنامه انگیزش مربیان ورزشی

۲۰۱۲

مبانی نظری مربی گری

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک‌های تفکر در مربی‌های ورزشی

۱۹۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رابطه مربی - ورزشکار

۱۳۹۵

پرسشنامه مربی گری موثر

۱۳۹۳