پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸۱
ابعاد پرسشنامه ۱۵
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان پینتریچ و همکاران
مخفف MSLQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری یک ابزار خودگزارش ده ٨١ آیتمی برای ارزیابی راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری در دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانی است. پینتریچ، اسمیت، گارسیا و مک کیجی (١٩٩١) پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری را طراحی کردند.هدف پرسشنامه این بود که اطلاعاتی درباره عادت های مطالعه، مهارت های انگیزش و یادگیری دانش آموزان برای تکالیف مدرسه جمع آوری کند. با توجه به آگاهی از این اطلاعات شما می¬توانید مهارت های انگیزش و یادگیری خود را تغییر دهید چون این راهبردها قابل یادگیری هستند. این پرسشنامه دو بخش دارد. بخش نخست راهبردهای انگیزشی و بخش دوم راهبردهای یادگیری را ارزیابی می کند.روایی و پایایی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در مطالعه پینتریچ و همکاران (١٩٩١) بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه سبک یادگیری

۱۹۷۶

مبانی نظری یادگیری سازمانی

مبانی نظری یادگیری سازمانی

پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی

۱۳۹۳

مبانی نظری یادگیری سازمانی

پرسشنامه موانع‌ به‌کارگیری یادگیری سیار

۱۳۹۴