پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان رابینز
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض توسط رابینز (١٩٩٨)، تهیه و تنظیم شده است . اين پرسشنامه شامل٣٠ سؤال می باشد . اسماعیلیان (١٣٩٣)، در مطالعه ای روی دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان غربی، پایایی پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٣ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری