پرسشنامه راهکارهای ارتقاء مسئولیت اجتماعی در سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان شکری گرمی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه راهكارهاي ارتقاء مسئوليت اجتماعي در سازمان توسط شكري گرمی (١٣٨٨)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢١ گویه می‏باشد . شكري گرمی (١٣٨٨)، پایایی پرسشنامه راهكارهاي ارتقاء مسئوليت اجتماعي در سازمان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٩٧٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه توسط وی تایید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان