پرسشنامه راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۶
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان رئیسی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه توسط رئیسی (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٥٦ گویه جهت شناسایی راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه در ٤ نوع بیمه، بیمه آتش سوزی، بیمه در برابر زلزله، بیمه در برابر سیل زدگی، بیمه مسئولیت می¬باشد. رئیسی (١٣٩٢) در مطالعه¬ای روایی و پایایی پرسشنامه راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه را مورد بررسی قرار داده است. روایی پرسشنامه ٠/٨٧ گزارش شده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و اعتبار یا پایایی این پرسشنامه معادل ٠/٨٤ محاسبه گردید.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بیمه عمر

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

مبانی نظری بیمه کشاورزی

مبانی نظری بیمه

پرسشنامه آگاهی از بیمه

۱۳۹۴

پرسشنامه مقیاس میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی در باشگاه

۱۳۹۴

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند در شرکت بیمه

۱۹۸۷

پرسشنامه کیفیت خدمات نماینده بیمه

۲۰۰۹