پرسشنامه رضایت از آموزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان شکوهی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رضایت از آموزش توسط شکوهی (١٣٩١) ساخته شده است و شامل ١٣ سوال می باشد. شکوهی (١٣٩١) روایی پرسشنامه رضایت از آموزش را ٨٦/ ٠ اعلام نموده است. شکوهی (١٣٩١) پایایی پرسشنامه رضایت از آموزش را ٨٨/ ٠ بدست آورده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

رضایت مندی ساکنین محله

۱۳۸۹

پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه رضایت جنسی

۱۹۹۷

پرسشنامه رضایت مندی تماشاگران

۱۳۹۳