پرسشنامه رضایت مخاطبان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان چو
مخفف ASQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رضایت تماشاگران توسط چو (٢٠٠١)، تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٢ گویه می‏باشد. چو (٢٠٠٣)، پایایی پرسشنامه رضایت تماشاگران را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٧ درصد به دست آورده است. نجفی (١٣٩٤)، نیز پایایی پرسشنامه رضایت تماشاگران را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٧ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

رضایت مندی ساکنین محله

۱۳۸۹

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه رضایت جنسی

۱۹۹۷

پرسشنامه رضایت مندی تماشاگران

۱۳۹۳

اهمیت رضایت زناشویی

۱۹۹۲

مبانی نظری رضایت مشتری

مبانی نظری رضایت زناشویی