پرسشنامه رضایت مشتریان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان زیمانسکی و هنارد
مخفف CSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Customer Satisfaction Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رضایت مشتریان توسط زیمانسکی و هنارد (٢٠٠١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٤ سوال می‌باشد. زیمانسکی و هنارد (٢٠٠١)، پایایی پرسشنامه رضایت مشتریان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٦ به دست آورده اند. شکی (١٣٩٤)، نیز پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٧ بدست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه وفاداری مشتریان

رضایت مندی ساکنین محله

۱۳۸۹

سبک تصمیم گیری مشتریان

۱۳۹۳

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه رضایت جنسی

۱۹۹۷