پرسشنامه رضایت مندی برند

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان عزیز و سهین
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٨ گویه می باشد که توسط عزیز و سهین٤ (٢٠١١) تهیه شده است. مؤمنی (١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب پایایی پرسشنامه رضایتمندی برند را ٠/٩٠٨ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است و روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری ارزش ویژه برند

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

پرسشنامه توانمندی دبیران تربیت بدنی و مولفه های آن

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

رضایت مندی ساکنین محله

۱۳۸۹