پرسشنامه رضایت مندی زناشویی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۰
ابعاد پرسشنامه ۱۰
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان جدیری و جان بزرگی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رضایت مندی زناشویی توسط جدیری و جان بزرگی (١٣٨٨)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٥٠ سوال می‌باشد . جدیری و جان‌بزرگي (١٣٨٨)، پایایی پرسشنامه رضایت مندی زناشویی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ به دست آورده اند. عدد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری دلزدگی زناشویی

مبانی نظری تعارض زناشویی

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه توانمندی دبیران تربیت بدنی و مولفه های آن

رضایت مندی ساکنین محله

۱۳۸۹

پرسشنامه رضایت مندی تماشاگران

۱۳۹۳

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

پروتکل جلسات توانمند سازی زناشویی اولسون

پرسشنامه دلزدگی زناشویی

۱۹۹۶

اهمیت رضایت زناشویی

۱۹۹۲