پرسشنامه رضایتمندی ساکنین محله

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان فاضلی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رضایت¬مندی ساکنین محله توسط فاضلی (١٣٨٩) ساخته شده است و دارای ٢١ سوال می باشد.روایی پرسشنامه رضایت¬مندی ساکنین محله توسط فاضلی (١٣٨٩) ٠/٧٤ و به روش آلفای کرونباخ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

رضایت مندی ساکنین محله

۱۳۸۹