پرسشنامه رضایت‌مندی شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان قاسمی زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رضایت‌مندی شغلی، براساس مدل آدکلا (٢٠١١) توسط قاسمی¬زاده (١٣٩٣) ساخته‌شده است و شامل ٧ گویه می¬باشد. در پژوهش (قاسمی زاده، ١٣٩٣) روایی پرسشنامه رضایت¬مندی شغلی توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. در پژوهش (قاسمی زاده، ١٣٩٣)پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٩٦ به‌دست‌آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا