پرسشنامه رفتاراخلاقی مربیان باشگاه‌ها

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۶
نویسندگان ایزدی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتاراخلاقی مربیان باشگاه‌ها توسط ایزدی، مرادی و عبداللهی (١٣٩٦) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٥ گویه می¬باشد. در پژوهش ایزدی و همکاران (١٣٩٦) روایی صوری و محتوایی، با استفاده از نظر کارشناسان و اساتید مورد سنجش قرار گرفت و تایید گرفت. برای محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی آن ٠/٩٣ بدست آمد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم (فرم مربیان)

پرسشنامه انگیزش مربیان ورزشی

۲۰۱۲

پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان

۱۳۸۹

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل تأثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای

۱۳۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ شاخصهای ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه‌ای

۱۳۹۴

پرسشنامه تعهد ورزشکاران به باشگاه‌های ورزشی

پرسشنامه عوامل تاثیرگذاربرفرارمالیاتی درورزشکاران ومربیان حرفه‌ای

۱۳۹۴