پرسشنامه رفتار شاکیانه مشتری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان مک کوئیل کن و روبرتسون
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتار شاکیانه مشتری توسط مک کوئیل کن و روبرتسون (٢٠١١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٢ گویه می‏باشد. گرکز (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه رفتار شاکیانه مشتری را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٤٩ به دست آورده است. که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه وفاداری مشتری