پرسشنامه رفتار شهروندی مشتری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان گروث
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتار شهروندی مشتری توسط گروث (٢٠٠٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٢ گویه می باشد. پایایی این مقیاس در تحقیق گروث (٢٠٠٥) برای سه مؤلفه به ترتیب ٩٣/ ٠، ٩٢/ ٠ و ٨٠/ ٠ ذکرشده است. بیرامی ایگدر و همکاران (١٣٩٣) نیز پایایی این پرسشنامه را ٨٩/ ٠ ذکر کرده‌اند. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با توجه به نظرات ١٠ تن اساتید متخصص مدیریت ورزشی انجام شد؛که با توجه به مقدار این ضرایب می‌توان گفت که این پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار بود (بیرامی ایگدر، ١٣٩١).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری شهروندی

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)