پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان امینی حصاری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتار مصرف كننده ورزشي ورزشکاران توسط امینی حصاری (١٣٩٤)، که با توجه به مبانی نظری فرناندز و همکاران (٢٠١٣) تهیه و تنظیم شده است و دارای ١١ سوال می‌باشد. امینی حصاری (١٣٩٤)، نیز پایایی پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩١ را به دست آورده است.که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی

مبانی نظری آسیب های ورزشی