پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان امینی حصاری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتار مصرف كننده ورزشي ورزشکاران توسط امینی حصاری (١٣٩٤)، که با توجه به مبانی نظری فرناندز و همکاران (٢٠١٣) تهیه و تنظیم شده است و دارای ١١ سوال می‌باشد. امینی حصاری (١٣٩٤)، نیز پایایی پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩١ را به دست آورده است.که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی