پرسشنامه رفتار کودک آیبرگ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۹۷۸
نویسندگان آیبرگ و راس
مخفف ECBI
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتار کودک آیبرگ (ECBI) به سنجش رفتارهای مشکل‌ساز و ایذایی رایج در کودکان و نوجوانان ١٦-٢ سال در دو مقیاس شدت و مشکل می پردازد و شامل ٣٦ گویه می باشد و توسط آیبرگ و راس (١٩٧٨) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه واجد دو نمره است که عبارت از نمره شدت و نمره مشکل است. نمره شدت درباره میزان شدت هر یک از ۳۶ مشکل مورد نظر در این پرسشنامه تخمینی ارائه می‌دهد. دامنه نمره شدت مشکل می‌تواند از ۳۶ تا ۲۵۲ باشد. نمره مشکل هم به والدین این امکان را می‌دهد که تعیین کنند تا چه حدی رفتارهای فرزندشان را به‌عنوان یک مشکل ارزیابی می‌کنند. دامنه نمره این نمره نیز از ۰ تا ۳۶ است. نمره‌های بالاتر در مقیاس‌های این ابزار گویای شدت و تعداد بیشتر مشکل‌های رفتاری است. اجرا و نمره‌گذاری این ابزار چیزی در حدود ۲۰ دقیقه زمان می‌برد. در مطالعه کانرز و همکاران (۲۰۰۷) ضریب آلفای مقیاس شدت ۹۵/ ۰ و مقیاس مشکل ۹۱/ ۰ به دست آمد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه رابطه والد-کودک

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

چک لیست رفتاری کودک

۲۰۱۱

پرسشنامه عقاید وسواسی - نسخه کودک

۲۰۱۰

پرسشنامه رفتاری کودکان

۱۹۶۷

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC