پرسشنامه رهبری دانشگاهی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۸۵
نویسندگان شعبانی ورکی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رهبری دانشگاهیبا استفاده از پرسشنامه هرست (١٩٩٣) توسط شعبانی ورکی (١٣٨٥) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٠ گویه می¬باشد. صفوی گردینی (١٣٩٣) روایی و پایایی پرسشنامه رهبری دانشگاهیرا ٠/٨٩ و ٠/٧٣ اعلام کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری رهبری اصیل

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

پرسشنامه سبک های رهبری

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲

مبانی نظری کیفیت رهبری

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک های رهبری در ورزش

۱۹۸۰

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رهبری خدمتگزار

۱۳۹۲