پرسشنامه ریسک زنجیره تأمین

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان صفایی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ریسک زنجیره تامین توسط صفایی (١٣٩٢)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٢ گویه می‏باشد. صفایی (١٣٩٢)، پایایی پرسشنامه ریسک زنجیره تامین را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ درصد به دست آورده است. که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تناسب زنجیره تأمین

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تأثیر روش‌های تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان

۲۰۰۸

مبانی نظری زنجیره ارزش گردشگری

مبانی نظری زنجیره تأمین

پرسشنامه استاندارد ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی

۲۰۱۲

پرسشنامه تعیین مولفه های ریسک در زنجیره تامین لوازم خانگی

۱۳۹۳

پرسشنامه یکپارچگی زنجیره تامین

۱۳۹۲