پرسشنامه زمینه­ های استقرار مدیریت دانش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان سیوان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه زمینه¬های استقرار مدیریت دانش توسط سیوان (٢٠٠٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٧ گویه می¬باشد. طبرسا و اورمزدی (١٣٨٧) روایی محتوایی و صوری پرسشنامه زمینه¬های استقرار مدیریت دانشرا براساس نظر متخصصین ٠/٨٨ و ضریب پایایی کلی آن را ٠/٩١ بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی