پرسشنامه ساختار سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان اناری دخت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ساختار سازمانی توسط اناری دخت (١٣٩٢) تهیه شده است. روایی پرسسشنامه ساختار سازمانی توسط اناری دخت (١٣٩٢) ٨٦/ ٠ به دست آمده است. همچنین پایایی این پرسسشنامه توسط اناری دخت (١٣٩٢) ٧٤/ ٠ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری ساختار مالکیت

مبانی نظری ساختار سرمایه

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی