پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۸۲
نویسندگان مهدوی و صبوری خسروشاهی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده توسط مهدوی و صبوری خسروشاهی (١٣٨٢)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٦ گویه می‏باشد . یزدی و حسینی حسین آبادی (١٣٨٧)، پایایی پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده را از طریق ضریب آلفای کرونباخ را ٠/٧٩ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری منابع قدرت

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه تعارض کار و خانواده

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

۱۹۹۴

مبانی نظری تعارض کار خانواده

پرسشنامه ابزار سنجش خانواده

۱۹۸۳

پرسشنامه توانمندسازی خانواده

۱۹۹۲

پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس

۱۹۷۲

پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو

۱۹۹۷

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

۱۹۸۵