پرسشنامه سازمان یادگیرنده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۸۵
نویسندگان مارکوارت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سازمان یادگیرنده توسط مارکوت (١٣٨٥) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٥ گویه می¬باشد. عطاری(١٣٩٣) میزان روایی و پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده را ٠/٨٩ و ٠/٧٦ به دست آورد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴