پرسشنامه سبکهای تفکر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰۴
ابعاد پرسشنامه ۱۳
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان استرنبرگواگنر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سبك¬هاي تفكر توسط استرنبرگ- واگنر (١٩٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٠٤ گویه می¬باشد.امامي پورسيف (١٣٨٢)، ضريب پايايي براي خرده آزمون¬هاي پرسشنامه سبك¬هاي تفكررا از ٤٣/ ٠ براي قانون¬گذارانه تا ٨٧/ ٠ براي سبك محافظه‎كارانه گزارش كرده¬اند. ضريب هماني دروني سؤال¬هاي خرده آزمون¬هاي پرسشنامه¬ي سبك¬هاي تفكر، بر اساس نتايج حاصل ٨١٠ آزمودني گروه نمونه نيز از ٨١/ ٠ براي سبك بيروني تا ٥٣/ ٠ براي سبك¬هاي فردسالاري و براي كل سؤال¬هاي پرسشنامه ٩٣/ ٠ است. امامي¬پور و سيف در بررسي اعتبار اين آزمون با استفاده از روش مؤلفه¬هاي اصلي و چرخش متعامد (واريماكس) چهار عامل را معرفي كرده¬اند كه ٥٩/ ٧٠ درصد كل واريانس را تعيين مي¬كنند (به نقل از ارشدي، امامي¬پور و مظاهري كلهرودي، ١٣٨٦).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تفکر قطعی نگر

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک‌های تفکر در مربی‌های ورزشی

۱۹۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ تفکر انتقادی

۲۰۰۳

پرسشنامه تفکر سازنده

۱۹۸۹

پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا

۱۹۹۰

پرسشنامه تفکر استراتژی

۱۳۹۳

پرسشنامه سبک های تفکر