پرسشنامه سبک های تفکر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰۴
ابعاد پرسشنامه ۱۳
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سبك¬هاي تفكر توسط استرنبرگ- واگنر (1991) تهیه و تنظیم شده است و شامل 104 گویه می¬باشد.امامي پورسيف (1382)، ضريب پايايي براي خرده آزمون¬هاي پرسشنامه سبك¬هاي تفكررا از 43/ 0 براي قانون¬گذارانه تا 87/ 0 براي سبك محافظه‎كارانه گزارش كرده¬اند. ضريب هماني دروني سؤال¬هاي خرده آزمون¬هاي پرسشنامه¬ي سبك¬هاي تفكر، بر اساس نتايج حاصل 810 آزمودني گروه نمونه نيز از 81/ 0 براي سبك بيروني تا 53/ 0 براي سبك¬هاي فردسالاري و براي كل سؤال¬هاي پرسشنامه 93/ 0 است. امامي¬پور و سيف در بررسي اعتبار اين آزمون با استفاده از روش مؤلفه¬هاي اصلي و چرخش متعامد (واريماكس) چهار عامل را معرفي كرده¬اند كه 59/ 70 درصد كل واريانس را تعيين مي¬كنند (به نقل از ارشدي، امامي¬پور و مظاهري كلهرودي، 1386).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴