پرسشنامه سبک رهبری لیکرت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۶۷
نویسندگان لیکرت
مخفف LLSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Likert Leadership Style Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سبک رهبری لیکرت توسط لیکرت (١٩٦٧) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٧ گویه می باشد. سالزمن و اندر کولک (۱۹۸۲) در مطالعه ای، جهت بررسی پایایی این پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ را ٠/٨٦ را گزارش داده اند. شیدر (۱۹۷۷) در مطالعه ای که بر بروی رهبران سازمان های دولتی انجام داد، با تأکید بر ضریب آلفای کرونباخ ضریب اعتبار ٠/٨٨ را مشاهده کرد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری رهبری اصیل

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

پرسشنامه سبک های رهبری

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲

مبانی نظری کیفیت رهبری

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک های رهبری در ورزش

۱۹۸۰

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رهبری خدمتگزار

۱۳۹۲