پرسشنامه سبک رهبری مربیان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری رهبری اصیل

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک های رهبری

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

پرسشنامه توانمندسازی رهبری

۲۰۱۲

پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم (فرم مربیان)

پرسشنامه انگیزش مربیان ورزشی

۲۰۱۲

مبانی نظری کیفیت رهبری