پرسشنامه سبک رهبری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۴
نویسندگان بلیک و موتون
مخفف LSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Leadership Style Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سبک رهبری توسط بلیک و موتون (١٩٩٤)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٨ گویه می‏باشد. بلیک و موتون (١٩٦٤)، پایایی پرسشنامه سبک رهبری را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ به دست آورده اند. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری رهبری اصیل

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵