پرسشنامه سبک مدیریت تعارض مدیر مدارس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۴
نویسندگان پوتنام و ویلسون
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سبک مدیریت تعارض مدیر مدارس توسط پوتنام و ویلسون (١٩٩٤) تهیه شده است. پوتنام و ویلسون پنج شیوه را در حل تعارض شناسایی کردند و آنها را درون سه استراژی جای دادند كه این پرسشنامه دارای ٣٠ گویه می‏باشد. ساداتی (١٣٨٨)، پایایی پرسشنامه تعیین سبک مدیریت تعارض مدیر مدارس را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از٠/٧٠ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری