پرسشنامه سبک مدیریت (رهبری)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان هرسی و بلانچارد
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سبک مدیریت (رهبری)جهت سنجش سبک رهبری مدیران توسط هرسی و بلانچارد (١٩٩٨) ساخته شده است. طغرلی(١٣٩٢) روایی صوری این پرسشنامه را با استفاده از نظر ٥ تن از اساتید دانشگاه ٨٦/ ٠ و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ٨٩/ ٠ بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری