پرسشنامه سبک های والدينی (مادر)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان زینالی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سبك­هاي والديني (مادر) توسط زینالی و همکاران (1390) تهیه و تنظیم شده است و شامل 25 گویه می­باشد. بوری(1991) میزان پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمایی در بین گروه مادران به شرح زیرگزارش نموده است. 86 /0 برای شیوه ی استبدادی، 78 /0 برای شیوه ی قاطع و اطمینان بخش و 81 /0 برای شیوه­ی سهل گیر. وی برای بررسی بیشتر میزان اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار افتراقی استفاده کرد.

 

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سبک های والدينی (پدر)

۱۳۹۰