پرسشنامه سبک های والدينی (پدر)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان زینالی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سبك­هاي والديني (پدر) توسط زینالی و همکاران (1390) تهیه و تنظیم شده است و شامل 27 گویه می­باشد.بوری (1991) پایایی این پرسشنامه را در بین پدران برای شیوه ی استبدادی 85 /0، برای شیوه ی قاطع و اطمینان بخش 92 /0 و برای شیوه ی سهل گیر 77 /0 بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سبک های والدينی (مادر)

۱۳۹۰