پرسشنامه سرمایه اجتماعی افراد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان صفوی گردینی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی افراد توسط صفوی گردینی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٨ گویه می¬باشد. صفوی گردینی (١٣٩٣) روایی و پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی افراد را٠/٨٩ و٠/٧٣ اعلام کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند