پرسشنامه سرمایه اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۸۰
نویسندگان بوردیو
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سرمایه اجتماعیتوسط بوردیو (١٣٨٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٨ گویه می باشد. ضیاالدینی (١٣٩٢) روایی و پایایی این پرسشنامه را به ترتیب ٩٣/ ٠ و ٨٤/ ٠ اعلام کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری سرمایه های فکری

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری ساختار سرمایه

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری مشترک

مبانی نظری سرمایه فکری

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹