پرسشنامه سرمایه فکری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری سرمایه های فکری

مبانی نظری نشخوار فکری

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری ساختار سرمایه

مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری مشترک

مبانی نظری سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پروتکل‌ گروه‌درمانگری شناختی - رفتاری اختلال وسواس فکری،عملی