پرسشنامه سلامت اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان کییز
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سلامت اجتماعیتوسط آقای کییز در بنیاد علمی مک آرتور ایالات متحده آمریکا در سال ٢٠٠٤ ساخته شده است و شامل ٢١ سؤال می¬باشد. صداقت (١٣٩٢) در مطالعه¬ای روایی صوری پرسشنامه سلامت اجتماعی را ٠/٨١ و پایایی آن را از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٧ بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰