پرسشنامه سلامت معنوی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۲
نویسندگان پولوتزین و الیسون
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سلامت معنوی توسط پولوتزین و الیسون (١٩٨٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٠ گویه می باشد. سيدفاطمي، رضايي، گيوري و حسيني (١٣٨٥) روایی پرسشنامه ی سلامت معنوی را از طریق اعتبار محتوا مشخص کردند و پایایی آن از طریق ضریب پایایی آلفا کرونباخ٠/٨٢ تعیین گردید.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه هوش معنوی

۱۳۹۰

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی

۱۳۹۴

پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

مبانی نظری هوش معنوی

پروتکل جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

۱۳۹۲

پرسشنامه بهزیستی معنوی

۱۹۸۲

مبانی نظری معنویت در محیط کار